Personal Wealth Management

De Studiedienst van Personal Wealth Management maakt een globale inventaris op van uw huidig patrimonium: uw roerende en onroerende bezittingen, uw schulden, uw (handels)zaak, … Op basis van uw wensen en doelstellingen wordt vervolgens een globaal actieplan opgesteld om de opbouw, de bescherming, de overdracht en de fiscaliteit van uw patrimonium te optimaliseren.

Uw persoonlijke Financial Coach helpt u bij de interpretatie en de uitvoering van het plan. Deze samenwerking bezorgt u ontgetwijfeld gemoedsrust over uw financiële toekomst.

ZEVEN STAPPENPLAN

Stap 1: Overeenkomst tussen de klant en PWMGROUP betreffende een Audit Familiaal Patrimonium

Stap 2: Verzamelen van de noodzakelijke gegevens en het invullen van de vragenlijst mbt uw doelstellingen

Stap 3: Onze studiedienst maakt een inventaris van uw roerend én onroerend vermogen en de diverse pensioenvoorzieningen

Stap 4: Onze Financial Coach bespreekt met u de Audit van uw familiaal patrimonium

Stap 5 : Onze Financial Coach stelt u het Actieplan voor

Stap 6 : Onze Financial Coach begeleidt u bij de uitvoering van het Actieplan

Stap 7:  Periodieke = (half)jaarlijkse opvolging van uw volledige dossier

U bevindt zich hier: home Personal Wealth Management