Patrimonium opbouw

Leef vandaag, maar denk tegelijkertijd aan morgen. We zijn er met zijn allen van overtuigd dat wij persoonlijke inspanningen dienen te leveren voor een financieel onafhankelijke oude dag. Uitgaande van uw huidige financiële situatie en rekening houdend met uw toekomstige verlangens tekenen wij samen een strategie uit en coachen wij u bij de uitvoering van deze plannen.

Inderdaad bent u iedere dag druk in de weer met uw professionele activiteit. Maar krijgt de aangroei van uw familiaal patrimonium evenveel aandacht als uw dagelijkse uitdagingen? Bent u vandaag wel bezig met het aanleggen van de nodige reserves voor een financieel onafhankelijke oude dag?

Hoe haal ik optimaal fondsen uit mijn zaak? Hou bouw ik best een privévermogen op? Wat is de ideale spreiding tussen mijn roerende en onroerende bezittingen? Welke mogelijkheden zijn er om een extra pensioen op te bouwen? …. Dit zijn vragen die wij dagelijks voorgelegd krijgen en waarvoor we oplossingen op maat aanreiken.

Pensioenstelsels in België

De drie belangrijkste pensioenstelsels zijn:

  • het werknemersstelsel
  • het zelfstandigenstelsel
  • het stelsel van de overheidssector, dat van toepassing is op de vastbenoemde ambtenaren (de statutairen)

De bijdragen en de toegekende pensioenen zijn verschillend voor elk van deze drie specifieke pensioenstelsels. Voor bepaalde beroepen bestaan ook bijzondere pensioenstelsels, zoals voor mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart en beroepsjournalisten.

Aanvullende pensioenstelsels

Het Belgische pensioensysteem rust op drie pijlers:

  • De eerste pijler is het wettelijk pensioen. Deze pijler wordt gefinancierd door de verplichte bijdragen van de werknemers.
  • De tweede pijler wordt gevormd door de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers voor hun werknemers voorzien.
  • De derde pijler wordt gefinancierd door pensioenverzekeringen die individueel zijn en bij een bank of verzekeringsinstelling worden afgesloten.

De tweede en derde pijler zijn extralegale pensioenstelsels. Ze zorgen ervoor dat de inkomsten hoger zijn tijdens het pensioen.

Belastingvoordelen

Er wordt een belastingvoordeel toegekend aan de personen die hun pensioen niet aanvragen voor de wettelijke pensioenleeftijd.

Contacteer ons voor meer informatie:

U bevindt zich hier: home opbouw