Uw patrimonium fiscaal optimaliseren

Ons land kent een hoge belastingsdruk: is het niet op arbeid, dan is het op inkomsten van kapitalen of onroerende goederen, … en toch blijven er aanzienlijke mogelijkheden om uw patrimonium fiscaal te optimaliseren. Uitgaande van uw persoonlijke toestand gaan wij op zoek naar het voor u fiscaal meest gunstige regime en maximaliseren we uw voordelen.

Fiscale optimalisatie is een must voor iedereen ! Als u niet op tijd ingrijpt dreigen de fiscale druk de groei van uw patrimonium drastisch in te perken.

PWMGROUP zorgt ervoor dat u meer overhoudt van uw inspanningen. We stellen immers vast dat de kloof tussen wat u verdient en wat u overhoudt vaak groot is. En de fiscale onzekerheid neemt alsmaar toe: belastingen, sociale lasten, taksen, BTW, … nemen een stevige hap uit uw inkomen.

  • - Hoe kan u aan het einde van de rit meer overhouden ?
  • - Is overschakelen van een éénmanszaak naar een rechtspersoon opportuun ?
  • - Uw boekhouder/accountant bekijkt uw onderneming, maar wie heeft een globale visie betreffende
       uw privé-vermogen ?
  • - ….
U bevindt zich hier: home fiscaliteit